DE  GEHEUGENWEG  NWN
Missie van de Geheugenpoli NWN
De Geheugenpoli NWN is een samenwerkingsverband tussen de afdelingen geriatrie, neurologie en medische psychologie van het Vlietland Ziekenhuis, het RIAGG Rijnmond, de Argos Zorggroep en de Combinatie Nieuwe Maas. De professionals van deze verschillende organisaties vinden elkaar in het gemeenschappelijk doel: het leveren van topzorg aan patiënten met cognitieve stoornissen uit de regio Nieuwe Waterweg Noord. Het vertrekpunt daarbij is de patiënt en zijn/haar sociale systeem. De diagnostiek met behandel- en zorgadvies is afgestemd op elkaars expertise met als basis de CBO richtlijn Dementie aangevuld met de meest recente ontwikkelingen, toegesneden op de problematiek van de patiënt. De ketenpartners hebben zich daarvoor geconcentreerd tot één aanmeldloket, één locatie waar de diagnostiek gebeurt en één multidisciplinair overleg. De professionals kennen elkaar goed. Dit zorgt voor eenvoud in de keten en dat derden het samenwerkingsverband goed weten te vinden.”